Kuran hangi konularda bizlere aydınlatıcı bilgiler verir?

 Kur’an hangi konularda bizlere aydınlatıcı bilgiler verir? Açıklayınız. Kur’an’da, insan – Allah ilişkisine geniş yer verilir. İnsandan yalnızca Allah’a ibadet etmesi, ona sığınması ve ondan yardım dilemesi istenir. Allah’ın insanı en güzel şekilde yarattığı belirtilir. İnsanın akıllı, irade sahibi bir varlık olduğu ve davranışlarından sorumlu tutulacağı bildirilir. Onun iyi davranışlara yönelip kötü davranışlardan sakınması gerektiği vurgulanır. İnsanın böyle davrandığı takdirde Allah tarafından ödüllendirileceği belirtilir. Bununla ilgili Kur’an’da bir ayette, “İnanıp da güzel işler yapan ve Rabb’lerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî kalırlar.” Hûd suresi, 23. ayet. buyrulmaktadır.

Kur’an, insanın insanla ilişkilerini düzenleyen yol gösterici ilkeler getirmiştir. Bunların yorumlanıp uygulamaya konulmasını da insana bırakmıştır. Kur’an-ı Kerim, insanların birbiriyle ilişkilerini sevgi, saygı, kardeşlik, adalet ve hoşgörü temelleri üzerine kurmalarını istemektedir.

Kur’an’da toplumun temelini oluşturan aile ile iş, komşuluk, akrabalık ilişkilerine dair insanlara yol gösteren temel ilkeler vardır. Kur’an, anne ve babaya iyi davranmayı emreder. Güzel sözlerle onların gönüllerinin alınmasını, anne ve babayı üzecek, incitecek davranışlardan kaçınılmasını ister.

Kur’ân, insanın dünya ve ahireti ile ilgili her konuda bilgi verir. Kur’ân bunu “hatırlatma”, “uyarma”, “aydınlatma”, “müjdeleme” gibi usullerle yapar.

Şirk konusu üzerinde ısrarla durur. Bununla, insanı bu dünyada hür ve ahirette mutlu kılmayı amaçlar.

Dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu sık sık hatırlatır. Böylece kulun, hayatı anlamlandırmasını ister.

Kur’an’da Allah-kul ilişkisinin sağlam bir temele oturtulabilmesi için ibadetler üzerinde durulur.

Yeryüzünde fesadın olmaması için haklara dokunulmamasını ve geçmiş milletlerden ders alınmasını ister.

İnsanın kendisini ve çevresini keşfedip medeniyet kurabilmesi için fıtrata vurgu yapar.

Çok genel hatlarıyla toparlayacak olursak Kur’ân, kişinin Allah ile, kendisi ile ve çevresi ile ilgili tüm ilişkilerini düzenler.

http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/kur%E2%80%99an-hangi-konuda-bize-aydinlatici-bilgiler-verir.html

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.