Marlowe Kimdir?

İngiliz oyun yazarı Marlowe, (Canterbury, 1564-Deptford, Londra, 1593).

Bir kunduracının oğlu olan Christo­pher Marlowe,Cambridge Üniversitesi’ni bitirdikten (1587) sonra bir oyun­cu topluluğuna katıldı, ama bir kaza sonucu sakatlanınca oyunculuğu bı­rakmak zorunda kaldı. Yirmi üç yaşın­da yazdığı Tamburlaine the Great (Büyük Timur, 1587) adlı oyunu bü­yük bir etki uyandırdı: Timur’un yaşamındaki belli dönemleri yücelten bu iki bölümlük oyun Marlowe’un karma­şık coşkularının anlatımı olmakla kal­mayıp, aynı zamanda yazarın Hıristi­yanlık düşüncesine başkaldırışını di­le getiriyordu. Marlowe bu yapıtmda, kendi kişisel özlemlerinden kaynakla­nan, olanaksızı arama çabasını, kah­ramanı aracılığıyla, on sahne boyun­ca, yansıtmaya çalışıyordu.

Yıkıcı görüşlerinden ve doğaya karşı tutumundan dolayı suçlamalara uğra­yan Marlovve, arka arkaya, çılgınlık­larını, aşırdıklarını dile getiren oyun­lar verdi: Doktor Faustus (The Tragicall History of Dr. Faustus, 1588); Dido, Queen of Carthage (Kartaca Kra­liçesi Dido, 1593); vb. Doktor Faustus’ un son sahneleri Rönesans tiyatrosu­nun en dokunaklı ve görkemli sahne­leri sayılır. Hatta bazı tiyatro araştır­macıları bu sahnelerin tiyatro alanın­daki öncü yazarlardan Shakespeare tarafından olduğu kadar, ustaca ya­zılmış yapıtlarından birini aynı efsa­ne üstüne dayandıran Goethe tarafın­dan da aşılamadığını ileri sürerler. Marlovve Fransa’daki Saint- Barthelemy katliamı üstüne yazdığı ancak tamamlayamadığı bir dram olan ve Protestan izleyicilerin önün­de Katoliklerin katliamlarını sergile­yen The Massa ere at Paris (Paris Kat­liamı, 1593) ile tamamlanmamış şiiri Hero and Leander (Hero ve Leander, 1598) dışmda The Famous Tragedy of the Rich jew of Malta (Maltalı Zengin Yahudinin Olağanüstü Trajedisi, 1589) ve bir ulusal tarih trajedisi olan İkinciEdward’\ (Edvvard D, 1592) yaz­dı.

Kendine özgü coşkunun esintilerini ti­yatroya aktarmayı başaran Marlowe, yirmi dokuz yaşındayken bıçaklana­rak öldürüldü. Milton, Byron ve Shelley’in öncüsü sa­yılan Marlovve ayrıca “uyaksız dize­ler” de yazmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.