Meclis soruşturması Nedir?

Meclis soruşturması Nedir? Başbakan ve bakanlar hakkında, Meclis üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile, Meclis soruşturması açılması istenebilir (madde 100).

Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, onbeş milletvekilinden oluşan komisyonca soruşturma yapılır. Komisyonun hazırladığı soruşturma raporu Mecliste öncelikle görüşülür; gerek görüldüğünde ilgilinin Yüce Divana gönderilmesine karar verilir.

Soruşturma Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplantı yapar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Komisyon çalışmaları gizlidir. Komisyon kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir; Bakanları, diğer ilgilileri, bilirkişi ve tanıkları dinleyebilir.

Komisyonun hazırladığı soruşturma raporu, Mecliste öncelikle görüşülür ve gerek görüldüğünde ilgilinin Yüce Divan’a gönderilmesine karar verilir. Yüce Divana gönderme kararı ancak Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır (madde 100).

Meclisçe, yüce Divana gönderme kararı alınırsa dosya en geç yedi gün içinde Meclis Başkanlığınca Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilir (İçt. madde 111).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.