Gazeteci bu hareketiyle özel hayatın gizliliği ilkesini çiğnemiş midir? Neden?

Ünlü bir sanatçının kullandığı ilaçlar öğrenen bir gazeteci bu ilaçların isimlerini ve hangi hastalığın tedavisinde kullanıldığın gazetesinde yayımlamıştır. Gazeteci bu hareketiyle özel hayatın gizliliği ilkesini çiğnemiş midir? Neden?

Gazeteci, ünlü bir sanatçının kullandığı ilaçları ve bu ilaçlarla ilgili hastalığını, gazetede haber yapması, o ünlü kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal etmiş olur.

Madde 21 — Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.