Yaşadığımız Yerleşim Yerini Hangi Özelliklere Göre Seçersiniz?

Yerleşeceğiniz yeri seçerken doğal nedenlerden hangilerini göz önünde bulundurursunuz? Yerleşim yerlerini seçerken etken olan doğal ve beşeri nedenler diye ikiye ayrılır. doğal nedenler; yüzey şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü diye üçe ayrılır. Beşeri nedenler; ulaşım, sanayi, eğitim olarak üçe ayrılır. Yüzey Şekilleri Yükseklikler arttıkça sıcaklık azalır. Arazinin şekli, toprağın verimliliği, sıcaklık ve yağış, yerleşimi etkiler. […]

Hangi Ürün Hangi İklimi Sever?

Hangi Ürün Hangi İklimi Sever? İklimin bitki örtüsü ve iklimin ev şekillerinde yarattığı etkiyi, ürün çeşitliliğinde de görürürüz. Örneğin Karadeniz Bölgesinde yetişen çayı Akdeniz Bölgesinde yetiştiremezsiniz. Çünkü Akdeniz Bölgesinin iklim koşulları çay yetişmesine olanak vermez. Yetiştirilme döneminde neme, olgunlaşma döneminde ise sıcaklığa ve kuraklığa ihtiyaç duyan pamuk, Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin ürünüdür. Ilıman iklim ve […]

Karasal iklim için en elverişli ev şekli hangisidir? Açıklayınız.

Karasal iklim için en elverişli ev şekli hangisidir? Açıklayınız. Yurdumuzda görülen iklim tiplerini gördüğümüz gibi iklimler insanların faaliyetlerine etkileri vardır. Bunlardan en önemlisi de ev yapım şekli ve kullanılan malzemelerdir. Farklı iklim tipleri doğal bitki örtüsünün yanı sıra yaşanılan evlerin mimarisini ve kullanılan malzemeyi de çeşitlendirir. Yaz aylarını uzun kuraklık ve yüksek sıcaklıkla geçiren bölgeler […]

Yurdumuzda (Türkiye) Görülen İklimler nelerdir?

Yurdumuzda Görülen İklimler nelerdir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava olaylarına iklim denir. Yurdumuzda görülen iklim türleri 3 ana grupta toplanır Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim. Karasal iklim İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Trakya’nın iç kesimlerinde görülür kendi aralarında biraz farklılık ta göstermektedirler. Marmara Bölgesinde de üç iklim tipinin […]

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Nelerdir?

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi Nelerdir? Giydiğiniz kıyafetlerin iklimle ilişkisini örneklendirerek açıklayınız? Üzerimize giydiğimiz kıyafetler iklim ve hava şartları ile doğrudan etkilidir. Giymek için hava sıcaklığına bakarız. Hava sıcaksa ince şeyler hava soğuksa daha kalın şeyler giyeriz. Örnek verirsek yaz aylarında hava çok sıcaktır bu yüzden tişört ve şort gibi ince ve kısa giysiler giyeriz. Kış […]

Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğüne Dayanan Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğüne Dayanan Atatürk İlkeleri Nelerdir? Cumhuriyetçilik “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir” diyen Atatürk, Türk milletinin yaratılışına en uygun yönetimin cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. Atatürk, “Bu günkü hükumetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükumettir ki onun ismi cumhuriyettir. Artık hükumet […]

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Özel Girişimcilerin Yanında Devletinde Yer Almasını İstemesi Nedenleri

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Özel Girişimcilerin Yanında Devletinde Yer Almasını İstemesi Nedenleri Genç Türkiye Cumhuriyeti büyüme döneminde özel teşebbüsün gelişmesi için çalışmalar yapılmış bunun yanında girişimlerde devlette yerini almıştır. Bunun Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Bu yıllarda yani 1929’da, liberalizme güven azalmış sanayileşmiş ülkelerde Dünya Buhranı başlamıştır. Devlet üretimde daha çok yer almaya başlamıştır. Dünya emperyalizmine karşı ülke […]

Cumhuriyet Sonrası Dil ve Tarih Çalışmaları Nelerdir?

Cumhuriyet Sonrası Dil ve Tarih Çalışmaları Nelerdir? Atatürk. “Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel direği olarak temin edeceğiz.” sözleri ile milli kültürümüze verdiği önemi belirtmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra uygarlık yolunda adımlar atılmış eğitim alanında da yenilikler ve inkılaplar yapılmış bu çalışmalar hep toplumun çağdaş medeniyet seviyesine ulaşılması yapılanlardır. Bu yazımızda da Türk dili ve Türk […]

Cumhuriyet Sonrası Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yenilikler Nelerdir?

Cumhuriyet Sonrası Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yenilikler Nelerdir? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. düşüncesinde olan Atatürk, eğitimi modern, akılcı, bilimsel ve laik bir sisteme dönüştürmeyi amaçlamıştı. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında medreselerin yanında modern anlayışla eğitim yapan okullarda açılmıştı. Fakat hepsinde verilen eğitim, birbirinden farklıydı. Bu durum milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının önünde önemli bir engeldi. […]

Uygarlık Yolunda Atılan Adımlar Nelerdir? (İnkılap ve Devrimler)

Uygarlık Yolunda Atılan Adımlar Nelerdir? Genç Türkiye’nin uygarlık yolunda ilerlemesi için çağdaş düzenlemelere ihtiyacı vardı. Uygar toplumlarla ilişkilerimizi kolaylaştıracak ve toplum içindeki kargaşayı önleyecek düzenlemeler yapılmalıydı. Kılık ve Kıyafette Yapılan Değişiklikler Nelerdir? Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti Döneminde kullanılan çarşaf, peçe, fes, şalvar, cüppe, takke, sarık gibi kıyafetler toplumda karışıklığa sebep oluyordu. […]

Sayfa 548 of 552« İlk...102030...546547548549550...Son »