Paul Leautaud

Fransız denemecisi, tiyatro eleştirmeni ve anı yazarı (Paris, 1872-Ro- binson, 1956). Kendi yaşamını anlatan yapıtların (Le Petit Ami [Küçük Dost, 1903]; Passe-tempsI [1929]; Passe-temps II [1934] ) yanı sıra tiyatroyla ilgili iki derleme (Le Théâtre de Maurice Bois- sard [Maurice Boissard’ın Tiyatrosu, 1927 ve 1943]) yazan Paul Léautaud, A. van Bever’Ie birlikte les Poètes d’aujourd’hui (Günümüzdeki Ozanlar, 1900) adlı bir antoloji yayımladı.

Daha sonra, on dokuz cildi yayımlanan ünlü journal Littéraire’ini (Yazınsal Günlük, 1954-1967) oluşturdu. Ayrıca Robert Mallet’yle yaptığı radyo konuşmaları (Entretiens avec Robert Mallet [Robert Mallet’yle Konuşmalar]) da vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.