Şeyh Edebali Kimdir?

Şeyh Edebali Kimdir? Osmanlı Devleti’nin kuruluş günlerinde hizmetleri geçmiş ahi reisi ve mutasavvıf (Öl. 1325). Osman Gazi’nin kayınpederidir. Karaman ve Şam’da lslami bilimler tahsili yaptı. Tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında çağının önde gelen bilim adamlarından biriydi. Şeyh Edebalinin Türk tarihindeki ünü, daha çok Osman Gazı ’nin gördüğü bir rüyayı tabir etmesi muhteşem imparatorluğun kuruluşunu önceden haber vermesidir.

Pek çok roman ve filme de konu olan bu göre Osman Gazi Edebali’nin hanına konuk olduğu bir gece rüya görür. Bu rüyada, Edebali’nin kayan bir ay doğar ve Osman Gazi’nin koynuna girer. Sonra da Osman Gazi’nin göbeğinde büyüyen bir ağaç tüm dünyayı sarar. Ertesi gün Osman Gazi gördüğü rüyayı şeyhe anlatır ve yorumlamasını ister. Şeyh Edebali şöyle der: Osman oğlum. sana müjdeler olsun, Allah sana ve nesline padişahlık verdi. Sen büyük bir devlet kuracaksın. Mübarek olsun, kızım Mal Hatun senin helalindir.

Osman Gazi daha sonra şeyhin kızı ile evlenmiştir. Devletin kuruluşunda manevi yönden Edebali’nin büyük etkisi olmuş, Osman Gazi de onun nüfuzundan istifade etmiştir. Osmanlı padişahlarının babadan gelen ve son zamanlara kadar süren manevi kişiliklerinin de şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye telkin ettiği manevi eğitimden kaynaklandığı ileri sürülmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir