5. Bildirge Etkinliği Cevapları

5. Bildirge; Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili sorulan cevaplayınız.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin giriş metninde, “Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir. ” ifadesi bulunmaktadır.

Bildirgede insan ve yurttaş hakkı, “Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve çeşitli iletişim yollarıyla bunu ifade ile serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve özgürlüğünün kullanılmasının temel yolu olan basın ve yayın özgürlüğü, temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. ” ifadesi ile açıklanmıştır.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde gazetecinin sorumluluğu; basın özgürlüğünü halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanacağı kabul edilmiştir.

Bildirgede gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri arasında halkın gerçekleri ve doğruları bilme hakkı adına, gazetecinin kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca gazetecinin basılmış, yayımlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlü olduğu da ifade edilmiştir. Gazetecinin, intihal (aşırma), iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve mesnetsiz suçlamalardan kesinlikle uzak durması da temel görevleri arasındadır.

Mevcut gazetelerden edindiğiniz bilgileri bölümde edindiğiniz bilgiler çerçevesinde değerlendiriniz.

Mevcut gazetelerin doğru ve dürüst iletişime, doğru bilgiye önem verdiklerini düşünmüyorum. Kişilerin hak ve özgürlüklerine saldırı olabiliyor. Mevcut gazetelerle halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanabildiğini düşünmüyorum.

Medyadan takip ettiğiniz kadarıyla gazeteciler bildirgede belirtilen ifadelere ne kadar uyuyorlar?

Medyadan gördüğümüz kadarı ile bildirgedeki ifadelere uyduklarını düşünmüyorum. Bazen söylentileri, fısıltıları gerçek haber doğru haber şeklinde verebiliyorlar.

Siz bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Gazeteci gözüyle bildirge kapsamında vurgulananların ne kadarını gerçekleştirebileceğinizi düşünüyorsunuz? Neden?

Ben gazeteci olsaydım, bu bildirgedeki bütün hak ve kurallara uyardım. İşimi doğru yapmak için yapmam gereken de bu olurdu. Gazetecinin mesleğini doğru yerine getirebilmesi için bunları yapması gerekir.

Evren yayıncılık 7. sınıf sosyal bilgiler dersi çalışma kitabı 5. etkinlik bildirge soru ve çözümleridir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.