Ceyhun Atuf Kansu Hayatı Şiirleri ve Eserleri

Ceyhun Atuf Kansu, Türk ozanı (İstanbul, 1919-Ankara, 1978).

Ankara Gazi Lisesi’ni (1938) ve İstan­bul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni biti­ren (1944) Ceyhun Atuf Kansu, çocuk hastalıkları uzmanı olarak Turhal Şe­ker Fabrikası’nda (1948-1959), Anka­ra’da Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Turhal Şeker Fabrikası hastanesinin kurulmasında çalıştıktan sonra girdiği Etimesgut Şe­ker Fabrikasındaki görevim ölümüne dek sürdürdü.

Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri

İlk şiirlerini 1938’den başlayarak İn­kılapçı Gençlik, Yücel, Ülkü, İstanbul gibi dergilerde yayımlayan Ceyhun Atuf Kansu, 1945’e dek halk şiiri ge­leneğinden yararlandı. Genellikle he­ce ölçüsünü yeğlediği, uyak kullandı­ğı bu dönem şiirlerinde, doğa ve doğa içindeki Anadolu insanının yanı sıra, mesleği gereği yoksul ve hasta çocuk­larla da ügüenerek kırsal kesimde ço­cuk sorununu, dikkatli bir gözlemcilik­ten kaynaklanan Anadolu gerçekçüi- ğiyle şiirleştirdi. Daha sonraki şiirle­rinde gözlemlenecek olan, kendisine özgü bir duyarlıkla dile getirerek be­timlediği Anadolu inşam ve çocuğuna, sevecen ve sorumluluğunun bilincin­de halkçı bir aydın olarak yaklaştı. 1945-1970 yılları arasmda, şiir ve de­neme yazılarında kırsal kesimin yam sıra toplumsal gerçekleri de konu alan Ceyhun Atuf Kansu, bu dönemde halk duyarlığından değil ama Halk edebi­yatının biçim özelliklerinden sıyrıla­rak, daha özgür bir söyleyişe yöneldi. Bir kızamık salgınından etkilenerek yazdığı “Kızamık Ağıtı” şürinde duy­gu ve duyarlığım çok iyi yansıttı; halk şiirinin biçim özelliklerinden uzaklaş­mış olmasına karşın, şnrinin dokusun­da, söyleyiş edasında ve duyarlığında halk şiirinin özelliklerine yer verdi.

Ceyhun Atuf Kansu’nun konu kaynak­larından biri de, Kurtuluş Savaşı’dır. Ulusal büincin ve coşkunun gözlem­lendiği Kurtuluş Savaşı konulu şiirle­rinde, bağımsızlık savaşı içindeki Türk ulusunun duygularını dile getir­di.

1970’te yayımladığı Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü (1970) kitabında, Kur­tuluş Savaşı’mızla dünyadaki kurtuluş savaşları arasmda koşutluk kurarak, sömürgeciliğe ve sömürgeleştirme sa­vaşlarına karşı çıkarak, atom bomba­sının korkunçluğunu vurgulayarak, yerellikle evrenselliği bağdaştırmaya çalıştı.
Şiirlerindeki konuları denemelerinde de işleyen Ceyhun Atuf Kansu, coşku­lu düzyazı diliyle de ilgi gördü.

Ceyhun Atuf Kansu Eserleri

Şiir: Bir Çocuk Bahçesinde (1941); Bağbozumu Sofrası (1944); Çocuklar Gemisi (1946); Yanık Hava (1951); Ha­ziran Defteri (1955); Yurdumdan (1960); Bağımsızlık Gülü (1965); Sa­karya Meydan Savaşı (1970; 1970 Behçet Kemal Çağlar Ödülü); Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü

(1970); Tüm Şiirleri (C.A.Kansu’nun şiirlerinin toplu yayımı, 2 cilt, 1978; hazırlayan: Vecihi Timuroğlu). Deneme: Devrimcinin Takvimi (1962); Ya Bağımsızlık Ya Ölüm (1964); Köy Öğretmenine Mektuplar (1964; 1965 Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü); Atatürkçü Olmak (1966); Atatürk ve Kurtuluş Savaşı (radyo konuşmaları, 1969); Balım Kız Dalım Oğul (yurt ya­zdan, 1971); Halk Önderi Atatürk (1972); Cumhuriyet Ağacı (1973). Halk öyküsü: Sevgi Elması (Tahir ile Zühre adlı halk öyküsünün yeniden yazılışı, 1972).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.