Derebeyleri neden bu tür şatolarda yaşamayı tercih etmiş olabilirler?

Sizce derebeyleri neden bu tür şatolarda yaşamayı tercih etmiş olabilirler? Feodalite yönetiminde senyörler yetiştirdikleri askerlere kendileri komuta eder, gerekirse krallarına karşı kullanmaktan bile çekinmezlerdi. Feodalite yönetiminde derebeyi adıyla da bilinen senyörler etrafı su ile doldurulmuş hendeklerle çevrili şatolarda yaşarlardı.

bir derebeyi şatosu

Bu derebeyleri şatoları, o yıllarda Avrupa feodalite bölgelerinde derebeyleri için, mal ve can güvenliği olmadıkları ortya çıkmaktadır. Derebeyleri yaşadıkları yerleri yüksek güvenlikli yerler yapmışlardır.

Sizce o dönemde bir devlet sosyal ve ekonomik düzenini tımar sistemiyle mi yoksa feodaliteyle mi daha kolay kurup geliştirebilir? Neden?

Tımar sisteminde ise dirlik sahipleri ne toprağın sahibi ne de halkın efendisi durumundaydı. Halk hürdü ve devletin kiracısıydı. Dirlik sahipleri de aslında devletin vergi memuruydu. Bunların yetkileri devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde sınırlandırılmıştı. Bu nedenle dirlik sahipleri kendilerine bırakılan toprakları satamaz, devredemez ve miras bırakamazlardı. Kanunlara aykırı davranmaları halinde de topraklarına devlet tarafından el konulabilirdi. Buna karşılık feodalite yönetiminde krallar senyörlerin topraklarına el koyamazdı. Senyörler toprakları üzerindeki halkı kendi koydukları kurallara göre yönetir, gerektiğinde yargılar ve cezalandırabilirlerdi. Oysa tımar sisteminde dirlik sahibinin kural koyma, yargılama ve cezalandırma gibi yetkileri yoktu. Bu yetkiler kesin olarak devlete aitti.

Feodalite sistemi kraliyet içinde kraliyet gibi olduğu için kontrol etmek çok zor ve halka yapılan kötü muameleleri önlemek mümkün değildir. Tımar sisteminde topraklar devlete aittir tımarlı sipahi asker ve vergi karşılığında kullanım hakkına sahiptir. Devletin her zaman geri alma yetkisi olduğu için, yönetimi daha kolaydır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.