Din anlayışındaki farklılıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Din anlayışındaki farklılıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir? Sıralayınız. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının çeşitli sebepleri vardır. İnsanın yapısı ve yaşanan toplumsal değişim, yorum farklılıklarının sebeplerindendir. İnsanların soyları, dilleri farklı olduğu gibi duyguları, düşünce yapıları, yetenekleri, karakterleri, anlayış düzeyleri, konuları yorumlama ve olayları algılama biçimleri de farklıdır. Bu farklılıklar, bilginlerin, aynı ayet veya aynı dini konu üzerinde farklı yorum yapmalarına ya da farklı görüş belirtmelerine neden olmaktadır.

Yorum farklılıklarına toplumdaki değişiklikler, yenilikler ve gelişmeler de etki etmektedir. Hayat durağan olmayıp sürekli gelişme ve değişimlere açıktır. Hayattaki bu gelişme ve değişim, yeni sorunların ve ihtiyaçların ortaya çıkmasına yol açtığı gibi dini anlayışlara da etki edebilmektedir. Müslüman bilginlerin bu değişime paralel olarak yaptıkları değerlendirmeler de birbirinden farklı olabilmektedir.

Günümüzde de ekonomik şartların ortaya çıkardığı borsa işlemleri, kredi kartı kullanımı, sigorta uygulaması gibi olaylar, İslam ülkelerinde tartışılmakta, bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirilmektedir. Bilginlerin bu çalışmaları, İslam dininin dinamik, her çağ ve şartta uygulanabilir bir din olma özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak İslam’ın bu özelliğinin hayata geçirilebilmesi, Kur’an ve sünnetin, değişen şartlar ve gelişen olaylar dikkate alınarak usulüne uygun bir şekilde yorumlanmasıyla mümkündür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.