Gurbet Kuşları Verilerle Göç Bölümü Cevapları

Gurbet Kuşları Verilerle Göç Bölümü Cevapları

Türkiye göç sebep istatistiği

 

• Yandaki grafikte iş arama bulma oranının yüksek olması ile ilgili neler söylenebilir? Çevrenizden örnekler vererek açıklayınız.

Göç sebepleri grafiğinde iş arama bulma nedeni %20’dir. Bu yüksek bir rakamdır. Yurdumuzda genelde iş bulmak için küçük kentlerden, kasabalardan, köylerden büyük şehirlere doğru bir göç vardır. Biz bir kasabada ilçede yaşıyoruz. Askerliğini yapanlar veya okulu bitirenler, il merkezine iş bulmak için gidiyorlar.

• Eğitim nedeniyle göç neden gerekli hâle gelmektedir?

Ortaokul ve Lisede de olduğu gibi daha çok üniversite dönemlerinde bireyler eğitim için göç ederler. Kazandıkları veya istedikleri bölümü üniversiteyi başka bir şehirde okumak isteyebilir veya zorunda kalabilirler. Bu oran göçler içinde %12’dir.

• % 26’lık dilim ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu duruma örnek veriniz.

Bu dilim en yüksek bir dilimdir. Bir baba başka bir şehirde iş bulduğunda, aile fertleri, eşi ve çocukları da beraberinde götürmektedir. 1 kişi iş arama bulmadan göç ettiği halde yanında 3-4 kişiyi daha götürüyor ki, onlar bu dilimde gösterilirler. Bir çocuk eğitim için veya iş için başka bir şehre gittiğinde anne-baba da o çocukla beraber şehir değiştirebiliyorlar.

• Sizce tayin atama ile ilgili göçlerin azalması için herhangi bir önlem alınabilir mi? Neden?

Bu dilim kontroledilebilir bir dilimdir. Daha çok devlet memurları tayinleri bu dilime girer. Devlet düzenlemeleri, asgari göçlere sebep olacak şekilde gerçekleştirebilir. Ama bu dilimin sıfırlanması mümkün değildir.

• Grafikte yer alan bölümleri yerleşme ve seyahat özgürlüğü açısından değerlendiriniz.

Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün var olduğunu gösterir.

Göç Olgusuna Bir Örnek

Aşağıdaki internet haberinde, üzerinde durulan konular yukarıdaki grafikte hangi dilimde yer alır?

göç ile ilgili internet haberi

Bingöl internet haberi konusu geçen göç türü, iş arama bulma için yapılan göçtür.

Bingöl ilimizde yoğun göçün yaşanmasının ve bu yoğun göçün devam etmesinin sonuçlarını Bingöl ili ve ülkemiz açısından değerlendiriniz. Ülkemiz genelinde doğu bölgelerinden deniz kıyılarına batı bölgelerine doğru göç yaşanmaktadır. Bingöl’de yaşanan göç olayları grafikte hangi durumlarla daha net anlatılabilir. Bazı dönemlerde şehirden köye göçün artma nedenleri ve sonuçları neler olabilir?

Bazı dönemler, şehirler köylerden çok göç almıştır. Köylerdeki tarlaların parçalanması ve tarımda makineleşme bunda önemli bir sebeptir. Bunun sonucunda şehirler düzensiz büyümüş ve gecekondulaşma artmıştır.

Yerleşim Yerine Göre Göç Eden Nüfus Oranı (%)

Yerleşim Yerine Göre Göç Eden Nüfus Oranı

internet haberi her şeyde hüzün vardı

 

Yukarıdaki İnternet haberi Millî Mücadele Döneminde iki ülke arasında imzalanan bir anlaşma sonucu yapılan nüfus değişikliğini anlatıyor. Ailemiz veya çevremizdeki bazı kişiler hayatlarının belli dönemlerinde yaşadıkları yeri isteyerek veya istemeyerek değiştirmiştir. Bu yer değiştirmelerinde ev eşyalarını yanlarında götürmüşlerdir. Taşınmaz mallarını satıp, gittikleri yerlerde yeniden almışlardır. Fakat yukarıdaki habere konu olan kişilerin yer değiştirme sebebi zorunlu göçe tabi tutulmalarıydı. Gittikleri yerlerde yaşanılacak yeni hayatlar onları bekliyordu. Yukarıdaki haberden ve açıklamalardan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Mübadillerin yaşadıkları sorunlar neler olabilir? Bu sorunlarını nasıl çözmüşlerdir?

Yaşadıkları yerleri arkadaşlarını, çevresini terkedip gitmek zorunda bırakılıyorlar. Bir daha görmek için oraları göremeyecekler. Bu onlar için travma dolu psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilir. Taşıyabilecekleri eşyaları yanlarına almışlar, taşınmazlarını satmışlardır. Gittikleri yerlerde yeni yerler satınalmışlardır.

• Sizce mübadillerin seyahat ettiklerini düşünebilir miyiz? Neden?

Mübadillerin seyahat ettiklerini düşünemeyiz. Zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. İsteklerine göre keyfi yola çıkmamışlar ve geri de dönemeyeceklerdir.

• Ülkemizde büyük şehirlere göç eden diğer şehirlerin ve ilçelerin vatandaşları, genellikle geldikleri yerlerde vakıflar, dernekler kurar. Mübadillerin de İstanbul’da birbirleriyle görüşmeleri nasıl karşılanmalıdır? Tartışınız.

Olağan bir olay, normal karşılanmalıdır. Göç ettirildikleri yerlere özlem duymakta, oralardan insanlar görerek, oraları hatırlamaktadırlar.

Ülkemizde kırsal kesimden büyük şehirlere yapılan göçler çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. İşsizlik, çarpık kentleşme, yaşam şartlarının istenilen seviyede olmaması en önemli sorunlardandır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Ben ne biliyim yaaaaandexx miyiiiiğmmm Jsjdjsdjsdjds . Neyse ya ben sustum 😀 Bu arada ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkürler gerçekten =).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.