Hz. Muhammed’in insani özellikleri hakkında ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?

Yukarıdaki ayetten Hz. Muhammed’in insani özellikleri hakkında ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?  Arkadaşlarınızla konuşunuz.

“De ki: Ben Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek  güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.” A’râf suresi, 188. ayet.

“Kendime herhangi bir fayda ve zarar verebilecek güce sahip değilim”. Hz. Muhammed S.A.V. de imtihana tabi bir kuldur. Kendisine fayda ve kar temin etmesi mümkün değildir. Peygamberimiz gaybı bilmemektedir. Gelecek te bir gaybtır. Bu sebeple peygamberimiz geleceği de bilemez. Bilseydi başına hiç bir felakat gelmez, gelmeden önce de çaresine bakardı. Peygamberimize gaybı bildiği ile ilgili söylenen şeyler ile peygamberimize insan üstü vasıflar yüklemiş oluruz. Peygamberimiz insanlığa uyarıcı ve müjdeleyici olarak gelmiştir. İnsan üstü vasıflarla nitelemeler yapmamalıyız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.