İlk Osmanlı Fetihleri Nelerdir?

İlk Osmanlı Fetihleri Nelerdir? Osman Bey’in giderek güçlenmesi Bizans tekfurlarını rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar Osman Bey’i ortadan kaldırmak için plan yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey, 1298’de Yarhisar ve Bilecik’i fethettikten sonra beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı. Bilecik’in fethedilmesi önemliydi. Osmanlı Devleti sonraki dönemlerde buradaki demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını karşılamıştır.

Bilecik’in fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne ne gibi katkılar sağlamıştır?

Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı bir uç beyliğiydi. Türkiye Selçuklu sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilerek İran’a götürülmesi üzerine Anadolu’da iktidar boşluğu oluştu. Bu boşluktan yararlanarak güçlenen Osman Bey, Anadolu Selçuklu yöneticilerinden bazılarının kendi hizmetine girmeleri üzerine 1299’da bağımsızlığını ilan etti. Yundhisar ve Yenişehir topraklarını da fethedip İzmit’e kadar yaklaştı.

Türkiye Selçuklu Devlet adamlarının Osmanlı Devleti’nde görev almalarının faydaları nelerdir?

Osman Bey, Türk töresinde olan “Fetheden fethettiği yerin sahibidir.” anlayışına dayanarak
elde edilen yerleri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak verdi.

osman bey gündüz alp konuşması

Yukarıdaki konuşmadan Osman Bey’in fetih politikası ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Nitekim bu tedbirden önce Bilecik tekfuru ile daima dostluk ederlerdi. Yaylaya gittiklerinde emanetlerini Bilecik Kalesi’ne bırakırlardı. Yayladan dönüşte ise tulumla peynirler, yağlar, kaymaklar, iyi halılar ve kilimler gibi hediyeler getirirlerdi. Onlar da Osman Gazi’ye çok güvenirdi. Bunun için aralarında herhangi bir geçimsizlik yaşanmadı.

Osman Gazi Eskişehir’de pazar kurdururdu. Bilecik’ten bu pazara Bizanslılar mal satmaya gelmişlerdi. Germiyanoğullarından birisi bir bardak almış, ücretini vermemişti. Bizanslı tüccar, durumu Osman Gazi ’ ye şikayet etmiş, Osman Gazi de o kişiyi getirterek cezalandırmış ve ücreti ödetmişti.

Osman Bey’in hoşgörülü politikasının devletin büyümesindeki etkileri neler olabilir?

Koyunhisar Savaşı (1302)

Bursa tekfurunun öncülüğünde birleşen Rum tekfurları, Bizans’tan aldıkları yardımla Osman Bey’i yöreden atmak için harekete geçti. Koyunhisar’da yapılan ilk Osmanlı- Bizans Savaşını Osmanlı Devleti kazandı. Kazanılan zaferle Türklere İzmit yolu açılmış, Bursa’nın üç taraftan yolu kesilmiştir.

Bursa’nın Fethi (1326)

Osman Bey’in asıl amacı Bursa’yı almaktı. Bu amaçla şehri kuşatma altına aldı. Onun hastalanması üzerine, kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey, Mudanya Limanı’nı ve Orhaneli’ni fethederek Bursa’nın Bizans İmparatorluğu ile bağlantısını kesti. Aralıklarla on yıl süren kuşatma sonunda yardım alma umudu kalmayan Bursa tekfuru şehri teslim etti. İpek üretim ve ticaret merkezi olan Bursa, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı. Böylece Bizans İmparatorluğunun Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırılmış oldu.

1345 yılında osmanlı devleti haritası

Haritadan yararlanarak 1345’deki sınırları karşılaştırarak Osmanlı Devleti’nin hangi yöne gelişme
gösterdiğini söyleyebiliriz.

Pelekanon (Maltepe) Savaşı (1329)

Bursa’nın fethedilmesinden sonra Osmanlı kuvvetlerinin Kocaeli Yarım adasındaki kalelerini fethedip
İstanbul Boğazı’na yaklaşması ve İznik’i kuşatması üzerine Bizans imparatoru III. Andronikos karşı saldırıya geçti. İznik’i kuşatmış olan Orhan Bey, kuşatmayı kaldırarak Bizans üzerine yürüdü. Maltepe’de
yapılan savaşta Osmanlılar, Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra hem Bizans hem de Anadolu’daki Türk Beylikleri, Osmanlıların faaliyetlerini daha yakından izlemeye başladı.

İznik (1331) ve İzmit’in (1337) Fethi

Maltepe Savaşından sonra tekrar kuşatılan şehir direnemeyerek Orhan Beye teslim oldu (1331). Şehri teslim alan Orhan Bey, isteyenlerin şehirden ayrılabileceklerini, isteyenlerin de cizye (baş vergisi) ödemek şartıyla, kendi inanç, adet ve törelerini aynen koruyup yaşamlarını sürdürebileceklerini bildirdi.

İznik, Bizans’a karşı yapılacak seferlerde askeri üs olarak kullanılmak amacıyla merkez yapıldı. İznik’ten sonra İzmit de kuşatıldı ve Osmanlı egemenliğine alındı (1337).

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Topraklarına Katılması (1345)

Orhan Bey, 1345 yılında karışıklıklar içerisinde bulunan Karesioğulları Beyliği üzerine yürüyerek topraklarını ve donanmasını Osmanlı Devletine kattı. Böylece Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliği oldu ve Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda ilk adım atıldı. Osmanlılar Karesioğulları’nın denizcilik alanındaki deneyimlerinden ve donanmalarından da yararlanarak Rumeli’ye geçtiler.

İznik ve İzmit’in fethinin kalıcı hale gelmesini sağlayan unsurlar neler olabilir?

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.