Hukuk

Bakanlar Kurulunun Siyasal ve Ceza Sorumluluğu Nedir?

Bakanlar Kurulunun Siyasal ve Ceza Sorumluluğu Nedir? Bakanlar Kurulunun Siyasal sorumluluğu Parlamenter sistemde, bakanların siyasal sorumlulukları, birlikte sorumluluk olabileceği gibi, bireysel sorumluluk da olabilir. Siyasal sorumluluğun doğurduğu sonuç, ister birlikte, ister bireysel sorumluluk olsun, Bakanlar Kurulunun, ya da bakanın çekilmesi, ya da çekilmek zorunda bırakılmasıdır. Siyasal sorumluluk, ancak Meclise karşıdır. Bakanların siyasal sorumluluğu Anayasanın çeşitli […]

Bakanlar Kurulu Nasıl Çalışır?

Bakanlar Kurulu Nasıl Çalışır? Bakanlar Kurulu ortak çalışan bir kuruldur. Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Gerekli gördüğü durumlarda, Bakanlar Kuruluna Cumhurbaşkanı da başkanlık edebilir. Anayasaya göre, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilânı ve bu dönemlerde yasa gücünde kararnamelerin çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu toplantılarına Cumhurbaşkanının başkanlık edeceğini belirtmiştir. Buna göre, bazı önemli kararlar, yalnız Cumhurbaşkanının katılıp başkanlık […]

Başbakanın Bakanlar Kurulundaki Yeri

Başbakanın Bakanlar Kurulundaki Yeri, Bakanlar Kurulunun uyumlu çalışmasını ve bakanlıklar arasında eşgüdümü Başbakan sağlar. Başbakan, klâsik anayasa hukukunda olduğu gibi, eşitler arasında birinci olmaktan çıkmıştır. 1982 Anayasası yalnız Cumhurbaşkanını güçlendirmekle kalmamış, Başbakanı da güçlendirmiştir. Anayasanın getirdiği düzenlemeye göre, her bakan, başbakana karşı sorumludur. Bakanlar, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden dolayı, […]

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir? Bakanlar Kurulunun ana görevi, memleketin iç ve dış siyasetinin saptanması ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Bakanlar Kurulu bunu yaparken, Meclis çoğunluğunun eğilimini dikkate alma durumundadır. Çünkü, Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden dolayı, Meclise karşı sorumludur. Bakanlar Kurulu Meclisin güvenine sahip olduğu sürece görev yapabilir. Devletin önemli işleri, Bakanlar Kurulunda karara bağlanır. […]

Bakanlıklar Nasıl Kurulur? Kaç Tane Bakan Vardır?

Bakanlıklar Nasıl Kurulur? Kaç Tane Bakan Vardır? Başbakanın, Bakanlar Kurulunu oluşturmasında, Bakanlıkların kurulma biçimi ile, Başbakanın önereceği bakan sayısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Anayasada, bakanlıkların adı ve sayısı hakkında herhangi bir kural yoktur; olmaması da doğaldır. Sürekli gelişme durumunda olan ve Hükumet politikası ile yakından ilgili olan kamu hizmetlerini, Anayasa ile bakanlıkların adını ve sayısını […]

Hükumet Programı Okunması ve Güvenoyu Oylaması Nasıl Yapılır?

Hükumet Programı Okunması ve Güvenoyu Oylaması Nasıl Yapılır? Bakanlar Kurulu listesi Meclise sunulduktan sonra, hükumet programı, en geç bir hafta içinde Başbakan, ya da bir bakan tarafından Mecliste okunur ve güvenoyuna başvurulur. Her hükumet, belli bir programı uygulamak için kurulur. Programın uygulanabilmesi için, hükumetin Meclisten güven oyu alması gerekir. Güvenoyu için görüşmeler, programın okumasından iki […]

Bakanlar Kurulu Nasıl Kurulur?

Bakanlar Kurulu Nasıl Kurulur? Bakanlar Kurulunun oluşturulması açısından 1924. 1961 ve 1982 Anayasaları arasında temelde önemli bir ayrılık yoktur. Anayasaya göre, Bakanlar Kurulu başbakan ve bakanlardan kurulur (m. 109/1). Başbakan Cumhurbaşkanınca, bakanlar ise, başbakanca seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Başbakanın milletvekili olması zorunludur. Buna karşılık, bakanlarda milletvekili olma koşulu aranmaz; milletvekili olma niteliği olanlar da, dışarıdan […]

Devlet Denetleme Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Devlet Denetleme Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir? Anayasanın getirdiği yeni kurumlardan biri de, Devlet Denetleme Kuruludur (madde 108). Bu Kurul, yönetimin hukuka uygunluğunun, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması için, Cumhurbaşkanlığına bağlı şekilde kurulmuştur; doğrudan doğruya Cumhurbaşkanınca atanan başkan ve üyelerden oluşur. Devlet Denetleme Kurulu, Anayasadan önce, Milli Güvenlik konseyi döneminde kurulmuş ve […]

Cumhurbaşkanına Kim Ne zaman (Yerine Bakar) Vekillik Eder?

Cumhurbaşkanına Kim Ne zaman (Yerine Bakar) Vekillik Eder? Cumhurbaşkanına Meclis Başkanı vekillik eder. Cumhurbaşkanına vekillik etme ile ilgili durumları Anayasa iki kümede toplamıştır: a) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle, geçici olarak görevinden ayrılması. b) Cumhurbaşkanının çekilme, ölüm ya da başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması Birinci durumda, Cumhurbaşkanı görevine dönene kadar, ikinci […]

Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı Nedir? Neden Tarafsız Olmalı?

Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı Nedir? Neden Tarafsız Olmalı? Parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir. Bu, Cumhurbaşkanının sorumsuz olmasının doğal bir sonucudur. Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlayacak kurallar ilk kez sistemli bir biçimde, 1961 Anayasası ile benimsenmiştir. Bu yaklaşım, 1982 Anayasası ile de sürdürülmüştür. Anayasada yer alan ve Cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlayan kurallar aşağıdaki gibi sıralanabilir: a) Cumhurbaşkanı seçilenin, partisi ile ilişiği […]

Sayfa 4 of 21« İlk...23456...1020...Son »