Mikrodalga radyo dalgaları ve gama ışınlarının bilim ve teknolojideki kullanım alanları

Çeşitli kaynaklardan mikrodalga, radyo dalgaları ve gama ışınlarının bilim ve teknolojideki kullanım alanları ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Mikrodalganın bilim ve teknolojideki kullanım alanları

mikrodalga kullanım alanları

Mikrodalgaların gıda alanında kullanılması

Gıda alanında Gıda endüstrisi mikrodalganın en yaygın kullanıldığı alandır. Günümüzde mikrodalga dondurulmuş ürünlerin çözdürülmesinde, kurutma, kavurma ve pişirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Pastörizasyon, sterilizasyon, dondurarak kurutma ve haşlama işlemlerinde, ayrıca küf mantarlarının azaltılmasında da mikrodalganın kullanım olanakları araştırılıyor.

Metalurji alanında kullanılması

Mikrodalga elyaf kurutulmasında, kereste içindeki kurtçukların yok edilmesinde, orman ürünlerinin kurutulmasında ve kömürün iyileştirilmesinde kullanılıyor. Biyomedikal uygulamalarda Mikrodalga biyomedikal uygulamalarda da önemli bir yere sahip. Temel olarak, tıbbi atıkların sterilizasyonunda kullanılıyor.

Kimya alanında kullanılması

Mikrodalga ışınımın kimyasal tepkimelerde kullanılması için 1980’lerde başlayan çalışmalar 2000’li yıllarda hızla arttı. Yapılan ilk çalışmalarda ev tipi mikrodalga fırınlar kullanıldı. 1990’larda mikrodalga reaktörlerinin geliştirilmesi ile daha güvenilir sonuçlar alındı ve yüksek tekrarlanabilirlik sağlandı. Mikrodalgalar boyaların, seramiklerin, polimerlerin ve selüloz ürünlerin kurutulmasında, kaynatılmasında, buharlaştırılmasında ve sinterlenmesinde de (bir katının küçük parçalarını erime noktasına kadar ısıtıp birbirine kaynatma işlemi) kullanılıyor. Ayrıca tekstilde boyanmış iplik çilelerinin kurutulmasında, selüloz atıkların işlenmesinde, kâğıt ve karton kurutma işlemlerinde, ahşapta oluşan mantarların yok edilmesinde, plastik ve kauçuk vulkanizasyonunda (kauçuğun kükürt köprüleri ile çapraz bağlanarak daha dayanıklı hale getirilmesi işlemi), seramiklerin sentezlenmesinde, kurutulmasında, kalsinasyonunda (bir maddenin nemini ve uçucu bileşenlerini uzaklaştırmak için uygulanan ısıtma işlemi) ve sinterlenmesinde kullanılıyor.

Bunların yanı sıra, mikrodalga kullanılarak geleneksel ısıtma ile elde edilmesi mümkün olmayan özellikte ürünler de elde edilebilir. Ayrıca mikrodalga ışıma ile gerçekleştirilen tepkimelerin verimleri geleneksel yöntemlerinkinden daha yüksektir, bu sayede saflaştırma işlemlerinden de çok büyük tasarruf edilmiş olur. Mikrodalga, daha az yan tepkimeye neden olduğundan ürün kalitesi de artar. Mikrodalga fırınlar geleneksel sistemlerden daha az yer kaplar, maliyetleri daha düşüktür, kullanımları ve bakımları kolaydır. Mikrodalga, istenen sonuca ulaşabilmek için diğer ısı aktarım sistemleriyle birleştirilerek de kullanılabilir.

Radyodalgaların bilim ve teknolojideki kullanım alanları

Endüsrtiyel alanda kullanıldığı gibi günümüz günlük yaşamın pek çok alanında radyo dalgalarını kullanmaktayız. Kablosuz teknolojilerin çok revaçta olduğu bu gün, kablosuz yapılan işler radyo dalgaları ile yerine getirilmektedir.

En bariz örneklerden biri cep telefonudur. Cep telefonu iletişimi inanılmaz derece çok kolay hale getirmiştir. Eskiden sadece konuşma olarak kullanılırken çok işe yarayan bu cihaz, internet teknolojisinin adapte olmasıyla, bütün dünya avuçlarımız arasına girmiş bulunmaktadır. Radyo dalgalarının insan sağlığına verdiği zarar bu teknolojiler sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Laptoplarımız radyo dalgaları ile internete bağlanır. Telsiz ler arasında, telsiz telefonda, televiyon yayınlarının alınmasında, radyo yayınlarının alınmasında, televizyon kumandasının çalışmasında hep bu teknoloji ile olmaktadır.

radyo dalgaları kullanım alanları

Gama ışınlarının bilim ve teknolojideki kullanım alanları

ışınlar

Kanserli hücreleri yok etmek için tıpta kullanılır. Dansitometri cihazlarında kullanılır, X veya gama ışınlarının kemik ve yumuşak dokuda farklı soğurulması ile standart kalibrasyonun kıyaslanarak kemik mineral içeriğini (BMC=bone mineral component)) ve kemik mineral yoğunluğunu (BMD= Bone mineral dansity) ölçen cihazlardır.

Gama ışınları ile temizlik işlemleri de yapılabilir. Sanayide gama ışınları ile kalınlık ta ölçülebilir. Sanayideki bir diğer kullanımı ise polietilen gaz ve su boruları kablo izolasyonları, plastik makine dişlileri ışınlanmak suretiyle çapraz bağlama işlemi yapılmaktadır. Çapraz bağlama sonucu bu gibi ürünler sertleşmekte ve erime noktaları yükselmektedir.

Ayrıca Gama ışınları gıda ışınlama işleminde de kullanılır. Gıda ışınlama işlemi; gıdalarda bozulmaya sebep olan mikroorganizmalar ve biyokimyasal olayların miktar ve faaliyetlerinin engellenmesi, azaltılması, yok edilmesi, gıdaların raf ömürlerinin uzatılması, olgunlaşma süresinin kontrolü için yapılmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Bence gayet güzel olmuş çok uzun olmasına rağmen. Ben zaten okuyup bir kısmını yazıyorum. Öğretmenin baya beğeneceğini düşünüyorum da . Kimin emeği geçtiyse çok teşekkür ederim. 🙂

  2. uzun ama kısaltıp yazıldığında içinden anlamlı cümleler çıkıyor bu yüzden ben beğendim tam istediğim konu :)))))))))))))))))))))))))

  3. ayrıca üstte derya diye bir kız hiç beğenmedim yazmış o zaman siteye girip arama yapmasaymış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.