Oruç ibadetinin toplumsal açıdan ne gibi faydaları vardır?

Oruç ibadetinin toplumsal açıdan ne gibi faydaları vardır? Anlatınız.

Orucun bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Çevrenizde yaşanan örnekleri de dikkate alarak yukarıdaki şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Dinimizde emredilen ibadetlerin hem birey hem de toplum için birçok faydası vardır. Bu ibadetlerden biri de oruçtur. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı bir Müslüman, her yıl ramazan ayında oruç tutmakla yükümlüdür. Oruç bir irade eğitimidir. Yüce Allah’ın emrine uyarak oruç tutan insan gün boyu aç ve susuz kalır. Bir ay boyunca her gün saatlerce açıksa da yemek yemeyen, ne kadar susasa da su içmeyen, bazı arzularına engel olan bir Müslüman güçlü bir iradeye sahip olur. Arzularına engel olarak, nefsinin isteklerine boyun eğmeyerek iradesini güçlendirir.

Oruç tutan kişi günlük hayatta başına gelebilecek zorluk ve sıkıntılara karşı daha sabırlı ve dirençli olur. Güçlükler karşısında yılgınlık göstermez. Açlık ve susuzluğun ne demek olduğunu yaşayarak öğrenir. Verdiği nimetler için Yüce Allah’a daha çok şükreder. Fakirlerin, yiyecek ekmek bulamayan kimselerin çektikleri sıkıntıları da iyi bilir. Böylece muhtaç durumda olanlara yardım eder. Elinden geldiğince yoksulları koruyup gözetir. Onlara maddi ve manevi açıdan destek olur. Bütün bunlar, oruç ibadetinin kişiye kazandırdığı faydalardan bazılarıdır.

Oruç tutan insan gün boyu Allah’a ibadet ettiğini bilir. Bu bilinç içerisinde kötülüklerden, dinimizin haram kıldığı davranışlardan uzak durur. Böylece oruç insanı günahlardan koruyan bir kalkan olur. Sevgili Peygamberimiz de bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi kötü söz söylerse ‘Ben oruçluyum.’ desin.”  (Buhari, Savm, 9.) buyurmuştur.

Orucun bireysel açıdan olduğu gibi toplumsal açıdan da pek çok faydası vardır. Bir ay boyunca oruç tutmak Müslümanların sağlıklı olmalarına katkıda bulunur. Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Oruç tutunuz ki sağlıklı olasınız.” (Acluni, Keşfü’l-Hafa, C 1, s. 445.) buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir.

Ramazan ayı boyunca iftar davetleri düzenlenir. Teravih namazları kılınır. Camiler teravih namazına gidenlerle dolup taşar. İnsanlar birbirleriyle konuşup görüşür. Birbirlerinin sorunlarından, sıkıntılarından haberdar olurlar. Bunların çözümü için birlikte çaba harcarlar. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar fakirlere, muhtaç durumda olanlara her zamankinden daha çok yardım ederler. Fitre, zekât vb. mali ibadetleri de ramazan ayı içerisinde yerine getirmeye özen gösterirler. Böylece fakirler kendilerine yapılan yardımlarla temel ihtiyaçlarından bir bölümünü karşılama imkânı bulurlar. Bütün bunlardan dolayı da ramazan ayı ve oruç insanların kaynaşmasına, yakınlaşmasına katkıda bulunur. Oruç tutan insanlar birbirlerinin derdiyle dertlenir, sıkıntılarının çözümü için de birlikte çaba harcarlar.

Sonuç olarak oruç hem birey hem de toplum için faydalı bir ibadettir. Bu ibadetle yükümlü olan, gerekli şartları taşıyan her Müslüman oruç tutmaya özen göstermelidir. Bilinçli bir şekilde ibadetini yerine getirmelidir. İbadet etmenin, Allah’a karşı kulluk borcunu yerine getirmenin insana mutluluk ve huzur vereceğini her zaman dikkate almalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.