Savurganlığın zararlarını ve hangi davranışların savurganlık olduğu…

Savurganlığın zararlarını ve hangi davranışların savurganlık olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Para, emek, zaman gibi maddi ve manevi imkanların bilinçsizce harcanmasına savurganlık denir. Savurganlığın bir adı da israftır. İsrafın kişiye ve topluma birçok zararı vardır. Örneğin, sahip olduğu nimetlerin değerini bilmeyen, savurganlık eden kişi gelecekte yoksul duruma düşebilir. Sahip olduğu şeyleri kısa zamanda tüketip başkalarına muhtaç olabilir. Savurgan insanlardan oluşan bir toplumda açlık, fakirlik artar. Böylesi insanlar kısa zamanda devletin fakirleşmesine de neden olurlar. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için hem fert hem de toplum tutumlu olmalıdır. Su, elektrik, doğalgaz, kömür, benzin, mazot vb. kaynaklar dikkatli kullanılmalıdır.

İslam dini bizlerden paramızı, eşyalarımızı, sahip olduğumuz maddi ve manevi imkanları bilinçli bir şekilde kullanmamızı ister. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bizlere tutumlu olmayı, israftan kaçınmayı öğütleyen birçok ayet bulunur. Örneğin, bu ayetlerden birinde, “Ey âdemoğulları!.. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet.) buyrulur. Başka bir ayette ise “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (İsrâ suresi, 29. ayet.) denir. Böylece savurganlık edenlerin ekonomik açıdan sıkıntıya düşebileceğine dikkat çekilir. Müslümanlar tutumlu olmaları konusunda uyarılır.

İnsanın kıymetini tam olarak bilemediği imkanlardan biri de zamandır. Her insanın Allah tarafından belirlenmiş sınırlı bir ömrü vardır. Bu nedenle insan ömrünün, zamanının değerini iyi bilmelidir. Kötü alışkanlıklardan, boş işlerden uzak durmalı, zamanını verimli bir şekilde kullanmalıdır. Geçip giden zamanın bir daha geri gelmeyeceğini herkes iyi bilmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.