Türklerin inançları ile İslamiyet arasındaki benzerlikler nelerdir?

Sizce o dönemde Türklerin inançları ile İslamiyet arasında ne gibi benzerlikler olabilir?

- Türkler çok temiz bir milletti temizliğe önem veriyorlardı. İslam’da temizliğe çok önem vermekteydi
- Türklerde ve dini inançlarında sınıf farklıları ve toplumu sınıflara ayırma yoktu. İslamiyet sınıf ayrımını reddediyor. Köle ile efendiyi bir tutuyordu.
- Türklerin ahlak anlayışı ile İslamın getirdiği ahlak anlayışında çok sayıda ortak nokta vardı.
- Türkler arasında derin bir hoşgörü vardı. İslam da hoşgörüye benimseyen bir dindi.
- İslam’da tek Allah inancı vardır. Çok tanrıyı reddeder. Türklerin tek tanrı olan Gök Tanrıya inanmaktadırlar.
- Türkler arasında dürüstlük ve adalet büyük bir erdemdir. İslam da bu erdemi emretmiştir. Hırsızlık yasaklanmıştır.
- Cennet, Cehennem, Kurban, Ahiret Türklerin eski dinlerinde de vardır.