Dinimizin yardımlaşmaya yönlendiren öğütlerine örnek verebilir misiniz?

Dinimizin yardımlaşmaya yönlendiren öğütlerine örnek verebilir misiniz? İslam dini bizlerden fakirlere yardım etmemizi ister. Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de bulunan birçok ayette Yüce Allah maddi yardımda bulunmanın önemi üzerinde durur.

Bu konuyla ilgili olarak Bakara suresinde,

Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.

Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya; onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.”(Bakara suresi, 272 ve 274. ayetler.) buyrulur. Böylece ihtiyaç sahibi, fakir kimselere yardım edenlerden övgüyle söz edilir. Allah’ın, yapılan iyilikleri mükafatlandıracağı belirtilir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan çeşitli ayetlerde de Yüce Allah kimlere maddi yardımda bulunmamız gerektiği konusunda bizlere açıklamalar yapar. “Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki maldan harcadığınız şey ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.”(Bakara suresi, 215. ayet.) mealindeki ayet buna örnek olarak gösterilebilir. Sevgili Peygamberimiz de bir hadisinde, “Kim Allah’ın bir kuluna yardım ederse Allah da ona yardım eder.” (Müsned, C 2, s. 274.) buyurmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.