Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir? Araştırınız.

Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir? Araştırınız.

Peygamberimizin diğer insanlardan farklı olan özelliği, ona vahiy gelmesidir. Bu gerçek Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet.)

Mekkeliler kendileri gibi insani özelliklere sahip olan Hz. Muhammed’in Yüce Allah tarafından peygamber seçilmesine oldukça şaşırmışlardı. Yûnus suresinin 2. ayetinde bu gerçeğe şöyle işaret edilmiştir: “İçlerinden birine, ‘İnsanları uyar ve inananlara, Rabb’i katında kendileri için yüksek makamlar olduğunu müjdele!’ diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi? İnkârcılar, ‘Bu, apaçık bir büyücüdür.’ dediler.”

Mekkeliler peygamberlerin olağanüstü güçlere sahip olması gerektiğine inanıyorlardı. Onlara göre peygamber ya gelecekten haber veren biri ya da kusursuz bir melek özelliği taşımalıydı. Onların bu düşünceleri Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir: “Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi? dediler.” (Furkân suresi, 7. ayet.)

Bu tür iddiaların geçersiz olduğu Furkân suresinin 20. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık…”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.