Avrupa ülkelerinin bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında hümanizm

Avrupa ülkelerinin bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında hümanizm ve ona bağlı olarak gelişen Rönesansın etkili olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden? Avrupa’da hümanizm ve buna bağlı olarak Rönesans ve Reform sonucunda Sanayi inkılabı yaşanmış ve Avrupa gelişmiştir. Rönesans ile hür düşünce ve özgürlük doğmuş, özgür düşünce bilimin ve sanayinin gelişmesini sağlamıştır.

Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenleri neler olabilir?

Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenleri neler olabilir? Coğrafi Keşifler sonucunda, sanatı seven ve sanatçıları koruyan zengin bir sınıf ortaya çıktı. Bu sınıf Avrupa’da sanatçıları ve bilim insanlarını destekledi. Böylece XVI. yüzyılda birçok sanatçı yetişti. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi bilim ve sanat anlayışını geliştirdi. XV ve XVI. yüzyıllarda, Avrupa’da meydana gelen edebiyat, […]

Coğrafi Keşifler ekonomik alanda hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

Coğrafi Keşifler ekonomik alanda hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir? Coğrafi Keşiflerin Nedenleri – Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması, – Avrupalıların, Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları, – İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, Doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri, – Avrupa’da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) […]

Ümit Burnu Yolu’nun bulunması hangi sonuçları ortaya çıkarmıştır?

Ümit Burnu Yolu’nun bulunması hangi sonuçları ortaya çıkarmıştır? Coğrafi Keşifleri başlatanlar Portekizliler ve İspanyollar oldu. Ekonomik kaynaklara ulaşmak isteyen Portekizli denizciler, ilk olarak Batı Afrika kıyılarını keşfettiler. Ancak Portekizlilerin asıl büyük keşfi, Ümit Burnu Yolu’nu bulmaları oldu. Afrika’nın batı kıyıları boyunca güneye doğru ilerleyen Portekizli denizci Vasko dö Gama 1498’de Ekvator çizgisini geçerek Ümit Burnu’na geldi. Buradan da kuzeye […]

Türk ve İslam dünyasında bilimin gelişmesinin en önemli nedeni nedir?

Yukarıdaki açıklamalara göre Türk ve İslam dünyasında bilimin gelişmesinin en önemli nedeni nedir? Bu durumun nedeni Türk-İslam Devletlerindeki hükümdarların bilimi ve bilginleri desteklemesidir. Aşağıda bazı örnekleri verdik: 9. yüzyılda Abbasilerle başlayan İslam dünyasındaki aydınlanma hareketi Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu devletleri dönemlerinde de devam etti. Bu Müslüman Türk devletlerinin hükümdarları bilim insanlarını desteklediler. Onlara saygı gösterip […]

Kilisenin bilim üzerindeki otoritesinin ortadan kalkmaya başlamasının sonuçları

Kilisenin bilim üzerindeki otoritesinin ortadan kalkmaya başlamasının sonuçları neler olabilir? Rönesans, reform ve bilimsel gelişmeler, XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da yeni bir dönem başlattı. Her konuda akla öncelik veren bir düşünce sistemi gelişti. Bu düşünce sistemi insanı ve insanın doğadaki yerini, dine değil, akla dayanarak açıklamayı amaç edindi. Bilgi edinme yöntemi olarak gözlem ve deneyi […]

Düşünce özgürlüğünün bulunmadığı bir ortamda bilimsel gelişme olur mu?

Düşünce özgürlüğünün bulunmadığı bir ortamda bilimsel gelişme olur mu? Neden? Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir ortamda bilimsel gelişmelerin olması beklenemez. Avrupa’da düşünce özgürlüğü ile paralel bilimsel gelişmeler gerçekleşebilmiştir. XV. yüzyılın sonlarından itibaren Coğrafi Keşifler, Dünya ile ilgili bilgilerin artmasına yol açmıştır. XV ve XVI. yüzyıllarda edebiyat, sanat, bilim ve düşünce alanlarında yenilik ve gelişmeler başlamıştır. Rönesans adı […]

İbn-i Haldun’un bilimsel gelişme sürecine yaptığı en önemli katkı ne olmuştur? Neden?

Size göre İbn-i Haldun’un bilimsel gelişme sürecine yaptığı en önemli katkı ne olmuştur? Neden? İlk bilimsel çalışmalarını hukuk alanında yaptı ve bu konuda kendisini iyi yetiştirdi. Ayrıca matematik, edebiyat, mantık, tefsir, hadis ve dil bilgisi dallarında dönemin bilim insanlarından dersler aldı. Bir süre Tunus’ta yaşayan İbn-i Haldun, daha sonra Mısır’a geldi ve ölümüne kadar burada kaldı. […]

Harezmi’nin bilimsel gelişme sürecine yaptığı katkılar

Matematik alanındaki çalışmalarından yola çıkarak Harezmi’nin bilimsel gelişme sürecine yaptığı katkılar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Harezmi, matematik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. O matematikteki birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerini bulmuş ve denklemlerle ilgili olarak Hesabu’l Cebir vel-Mukabele adlı eserini yazmıştır. İngilizcedeki algebra ve bunun Türkçedeki karşılığı olan cebir sözcükleri Harezmi’nin bu kitabında geçen “el-cebr” adlı denklem […]

Sıfır rakamı olmasaydı neleri yapamazdık?

Sıfır rakamı olmasaydı neleri yapamazdık? Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmi en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Günümüzde de kullandığımız Hint rakamlarını İslam dünyasına tanıttı. “0”ı matematiğe kazandırdı, böylece günümüzde kullandığımız onlu sayı sistemi ortaya çıktı. Aynı zamanda günümüzde matematiğin bir dalı olan cebir onun bu bilim alanına kazandırdığı bir başka katkıdır. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. 9 […]

Sayfa 82 of 552« İlk...102030...8081828384...90100110...Son »