Mürekkebin icadının ve kullanımının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları

Mürekkebin icadının ve kullanımının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız. Mürekkep MÖ 2500’lerde Çinliler tarafından kullanılmış. Ancak aynı yıllarda Mısırlılar da mürekkep kullanıyorlarmış. Mısırlılar kandillerde yaktıkları yağdan çıkan isi, su ve bitki zamklarıyla karıştırarak mürekkep elde etmişler. Daha sonraları aşı boyası gibi toprakta bulunan boya maddelerini kullanarak çeşitli renklerde mürekkepler […]

Tekerleğin icadının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları neler olabilir?

Tekerleğin icadının günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıları neler olabilir? Örnek vererek açıklayınız. Tekerlek bana göre geçmişten bu güne yapılan en önemli teknolojik icattır. Saatlerden yel değirmenlerine, buhar makinelerinden otomobil ve bisikletlere kadar birçok yerde tekerlek veya tekerlek ilkesine dayanan çarklar kullanılmıştır. Tekerleğin ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bilim insanlarının çoğuna […]

Eski Mısırlılar piramitleri nasıl yapmışlardır? Piramitlerin yapımında hangi malzeme

Sizce, Eski Mısırlılar piramitleri nasıl yapmışlardır? Piramitlerin yapımında hangi malzeme ve araçlardan yararlanmış olabilirler? Açıklayınız. Piramitlerin yapımında büyük taş bloklar kullanılmıştır. Bu taş bloklar piramitteki yerlerine kaldırmak için çeşitli rampalar inşa edilmiş bu rampalar aracılığı ile yerlerine konulmuşlardır. Taş blokları piramitler üzerindeki nihai yerlerine kaldırmak için en az beş farklı rampa sisteminin kullanıldığını göstermektedir. Yapımında […]

Issız bir yerde kalsanız kendinizi korumak için ne tür araçlar yaparsınız?

Issız bir yerde kalsanız kendinizi korumak için ne tür araçlar yaparsınız? Örnek veriniz. Günlük yaşamınızda kullandığınız araçları ve bunların ilk hallerinin nasıl olabileceğini hayal ediniz ve düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Issız bir yerde kalsam, hemen bir barınak yapma imkanım olmayacağından, mağara benzeri bir yere sığınırım. Kendime kalacak güvenli bir yer bulduktan sonra, çevrede keşif yapar, […]

Rönesans ile birlikte Avrupa’da düşünce alanında nasıl bir değişim yaşanmıştır?

Rönesans ile birlikte Avrupa’da düşünce alanında nasıl bir değişim yaşanmıştır? Coğrafi Keşiflerde elde edilen bilimsel bilgiler ile kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı ve kilise güç kaybetmeye başladı. Kilise baskısının azalması insanların daha özgürce tartışıp düşüncelerini geliştirme olanağı bulmasını sağladı. Kağıdın bol ve ucuza mal edilmesi ve matbaa sayesinde çok sayıda ve ucuz kitabın basılması, […]

İbn-i Sinanın tıp biliminin gelişimine yaptığı katkılar nelerdir?

İbn-i Sina’nın tıp biliminin gelişimine yaptığı katkılar nelerdir? Avrupa’da “Avicenna” (Avisenna) adıyla tanınan İbni Sina farklı bilim dallarında eserler vermiş çok yönlü bir insandı. Daha 16 yaşındayken tıp alanında çalışmalar yapmaya başladı. Tıp alanında çalışmalarının yer aldığı “Kanun” isimli eseri Avrupa’da XVII. yüzyıla kadar tıp eğitiminde kullanıldı. Bir başka eseri olan “Şifa” ise felsefeden, matematik ve […]

İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının çivi yazısı ile tanışması nasıl olmuştur?

İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının çivi yazısı ile tanışması nasıl olmuştur? Anadolu, MÖ 2000 yılı başlarında zengin bir yerleşim yeriydi. Bu nedenle Asurlu tüccarlar, dokuz Anadolu kentinin yanına Karum adı verilen pazar yerleri kurdular. Asurlu tüccarlar Mezopotamya’dan getirdikleri kalay, kumaş ve yün gibi malları altın ya da gümüş karşılığında yerli halka sattılar. Çivi yazısı da bu ticaret […]

Fenikeliler çivi yazısı veya resim yazısını kullanmak yerine neden bir alfabe icat etme ihtiyacı duymuşlardır?

Fenikeliler çivi yazısı veya resim yazısını kullanmak yerine neden bir alfabe icat etme ihtiyacı duymuşlardır?  Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için […]

Sanayi İnkılabının buhar gücü ile çalışan makinelerin icadıyla başladığının kabul edilmesinin nedenleri

Sanayi İnkılabının buhar gücü ile çalışan makinelerin icadıyla başladığının kabul edilmesinin nedenleri neler olabilir? Avrupa’da Rönesans, Reform Hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilimsel ve teknolojik alanlarda önemli gelişmelere yol açtı. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da Sanayi İnkılabı gerçekleşti. XVIII. yüzyıla kadar her türlü üretim insan gücüyle yapılıyordu. 1765’de buhar motorunun icat edilmesiyle bu […]

Reform hareketlerinin bilimsel gelişme sürecine etkisi ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?

Reform hareketlerinin bilimsel gelişme sürecine etkisi ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Orta Çağ boyunca Katolik kilisesi amacından uzaklaşmıştı. Roma’da Vatikan sarayında oturan papalar, kendilerini Hz. İsa’nın yeryüzündeki vekili olarak görüyorlardı. Kilise ve din adamları çok zenginleşmiş, oldukça geniş topraklara sahip olmuşlardı. Din adamları, soylular gibi zevk ve eğlence içinde yaşamaya başlamışlardı. Dini kendi çıkarları için kullanıyorlardı. […]

Sayfa 81 of 552« İlk...102030...7980818283...90100110...Son »